Hva betyr SPLINT ?

Det er mange som lurer på hvorfor vi kaller oss SPLINT.
På Wikipedia står det følgende:
"Splint kan være en sørvest-norsk betegnelse på en "tater" eller "reisende".

SPLINTEN reiste stort sett med båt på Vestlandet og tok seg småjobber i bytte mot mat og overnatting.
SPLINTENE var også ofte dyktige håndverkere som solgte varer de hadde laget når de var rundt omkring.