Splint spela i teltet før og etter bandet Ingenting gjør konsert i 23 tiden.